Jan Verheyden

Rechtsgebieden

Verheyden Advocaten - Jan Verheyden - foto 9 LowRes.jpg

Publiek & privaatrecht, in het bijzonder bestuursrecht, arbeidsrecht, ambtenarenrecht en (publiekrechtelijke) vormgeving & ondernemingsrecht.
Lid van de Vereniging voor arbeidsrecht en de Vereniging voor administratief recht en de Vereniging van advocaten en rechtbijstandverleners in het Onderwijs (VARO).

Opleiding

In 1973 afgestudeerd aan de Unuiversiteit van Utrecht in privaatrecht, staats-en administratief recht (inclusief opleiding gemeentambtenaar GA I en Gemeentefinanciën GF) en strafrecht, strafprocesrecht,beginselen criminologie, penologie en penitentiaire Inrichtingen.
Tijdens de studie meegedaan aan oprichting en uitwerking van de wetswinkel Utrecht.

Werkervaring

Na de studie een jaar lang van allerlei gedaan en per 1 juli 1974 aangesteld als hoofd juridische zaken bij een landelijke koepel voor wijk- buurt en clubhuiswerk. Advisering van bestuur en uitvoering, betrokken bij wetgeving en organisatie en advisering van de vele aangesloten instellingen. Fusie van 2 landelijke organisaties en  aansluitend per 1 februari 1978 in dienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tot het takenpakket behoorde onder meer (coördinatie) beleid etnische minderheden en het gemeentelijk beleid t.a.v. minderheden, gehandicapten en bejaarden. Deelname aan de landelijke wettelijke commissies op de diverse terreinen en (juridische- en beleids-) advisering gemeenten.

Geschiedenis

1983 beëdigd te Utrecht tot advocaat & procureur.
Eerste kantoor met mrs  Woudstra & Ruers.
Eigen kantoor vanaf december 1990.

Nevenactiviteiten

Vanaf de oprichting (1981) betrokken bij het Handboek Minderheden (Sdu) als voorzitter van de kernredactie (tot 2006). Bestuurslidmaatschappen in de sociale woningbouw , huisvesting bejaarden, primair onderwijs en kunstsector.  Vrijwillig juridisch adviseur van de Nederlandse Modelspoor Federatie.
1983-1993 plaatsvervangend hoofddocent recht (thans Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN). Gastdocent van de VDO, onderdeel van de HAN, voor recht & gezondheid en andere curicula.
Gastcolleges over bestuurs- & administratief recht; rechtspersonenrecht algemeen en in het bijzonder verenigingen en stichtingen.

Sport

Wandelen, fietsen, zwemmen.

Hobby’s

Geschiedenis, (model)spoor, kunst verzamelen, museum/theaterbezoek