Voor Particulieren

Voor particulieren adviseren en procederen wij over:

  • sociale zekerheid (uitkeringen)
  • sociale voorzieningen (Wmo, AWBZ, WLZ, e.d.)
  • arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst en ontslag)