De PPS

Voor publiek private samenwerkingsverbanden doen wij diverse dingen zoals personeelszaken, reorganisaties, advisering over uitvoering van wetgeving, deelname aan verschillende vormen van samenwerkingsverbanden.