Voor Maatschappelijke Organisaties

Voor maatschappelijke organisaties in zorg, onderwijs en welzijn, alles in de ruimste zin van het woord adviseren en procederen wij over personele aangelegenheden (individuele zaken en reorganisaties), collectief arbeidsrecht (CAO), sociale zekerheid, financiering (subsidies) en structurering (rechtspersonenrecht).