Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verheyden advocatuur B.V. garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Verheyden advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door Verheyden advocatuur B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Verheyden advocatuur B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.