Sociale zekerheid

Het sociaal zekerheidsstelsel is voortdurend in beweging. Aan de ene kant wijzigen de algemene sociale zekerheidswetten  zoals de Wmo, WLZ, AWBZ e.d. Aan de andere kant wijzigen de arbeidsgerelateerde wetten  zoals de WW, WIA, e.d.

Wij adviseren, ondersteunen en procederen over onder meer:

  • Uitkeringen en voorzieningen in de zorg zoals AWBZ, WLZ, Wmo, Zwv
  • Uitkeringen loongerelateerd zoals WW, WIA, WWB (straks: participatiewet), WAJONG