Rechtspersonenrecht

Wij adviseren over de oprichting en inrichting van rechtspersonen. Met name vele stichtingen en verenigingen op maatschappelijk terrein zijn onze cliĆ«nten.

Wij adviseren en ondersteunen in samenwerking met het notariaat over:

  • oprichten van rechtspersonen
  • wijzigen van statuten
  • fusies, splitsingen, omzettingen, reorganisaties
  • clustering van rechtspersonen via samenwerkingsovereenkomsten of groepsvorming
  • ontbinding van rechtspersonen en vereffening van het vermogen